KURS INSTRUKTORA KARATE
 
strona główna

Kurs instruktora karate organizujemy w dwóch wersjach:
1. Jako kurs samodzielny czyli on-line - cena 990 zł
2. Jako kurs samodzielno - stacjonarny - cena 1200 zł
W kursie instruktorskim mogą wziąć udział jedynie te osoby, które ukończyły szkołę średnią. Matura nie jest konieczna. Kandydat musi się jednak legitymować minimum średnim wykształcenie. Nie może też być karany za przestępstwo umyślne.
Kurs instruktora karate składa się z dwóch części: ogólnej i technicznej, zwanej też specjalistyczną. Część ogólna realizowana jest przez nas jedynie w formie on-line. Innymi słowy uczestnicy kursu instruktorskiego otrzymują materiały, z którymi winni się sami zapoznać. Dodatkowo ważniejsze tematy z tej części kursu są poruszane w czasie zajęć na części technicznej.
Zapisów na kurs dokonujemy poprzez zgłoszenie na podany poniżej adres e-mail army_camp@vp.pl , pisząc np. "proszę o przyjęcie mnie na kurs ......". Należy też wpłacić określoną kwotę za kurs instruktora danej specjalizacji. Można też płacić w ratach, z tym, że materiały do nauki wysyłamy raczej po wpłaceniu całej kwoty (chyba, że zostanie to w sposób pisemny określone inaczej).

W czasie kursu i po kursie możesz przez maksymalnie 3 lata przyjeżdżać do nas na zgrupowania oraz korzystać w niewielkim stopniu z innego wsparcia, głównie teoretycznego, gdyby okazało się, że np. po rozpoczęciu pracy szkoleniowej pojawiają się jakieś problemy. Większość takich szkoleń dodatkowych jest przez trzy lata po ukończeniu kursu bezpłatna.

Kurs on-line (samodzielny). Uczestnicy uczą się samodzielnie. Zdają egzamin pisemny, polegający na napisaniu określonych tematów z części ogólnej i części technicznej. Dokumenty po kursie są takie same, jak po kursie stacjonarnym.
Kurs samodzielno - stacjonarny. Na tym kursie uczestnicy otrzymują wcześniej materiały, a przyjeżdżają tylko na szkolenie weekendowe jeden raz. Zajęcia są bardzo intensywne, obejmują treningi i wykłady oraz niekiedy inne formy szkolenia.
Kursy instruktora karate organizujemy w kilku różnych stylach, a także bez specjalizacji stylowej. Ta ostatnia forma szkolenia jest coraz bardziej popularna, zwłaszcza dla osób, które pragną kwalifikacje instruktorskie wykorzystać za granicą. Bez wpisywania w legitymację instruktorską konkretnego stylu można się bowiem łatwiej dopasować do potrzeb rynku. Na kursie bez specjalizacji nauczamy podstawowych technik karate i ich rozwinięcia w oparciu o metodę klasyczną oraz modernistyczną.

Uwaga!!! Cena kursu podana jest za kurs całościowo, część ogólna i część techniczna razem. Wszyscy uczestnicy kursów instruktorskich mogą brać udział w dodatkowo organizowanych przez nas szkoleniach sobotnich lub sobotnio - niedzielnych. W zależności od miejsca organizacji mogą to być zajęcia odpłatne lub bezpłatne.
Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć w formie całego kursu (koszt 3900 zł, słownie trzy tysiące dziewięćset złotych). Wówczas uczestnik bierze udział w zajęciach sam z instruktorem lub wykładowcą.
Możemy też zorganizować kurs dla dowolnej grupy zorganizowanej - w inny niż powyższy sposób. Wtedy warunki kursu można negocjować (ilość zajęć, tematyka - może być szersza itp.). Cena podstawowa niekoniecznie podlega negocjacjom.
Kontakt z nami: army_camp@vp.pl lub 608-730-601

inne kursy sztuk i sportów walkistrona główna