program kursu

Każdy kurs prowadzony jest według określonego, starannie dobranego i opracowanego programu, w którym zakres materiału dostosowany jest celów kursu.

czas trwania

Kursy mają różny czas trwania w zależności od tego, z jakiej dziedziny sportu lub rekreacji się odbywają. Czas kursu trwa od 3 do 14 dni, najwięcej kursów trwa 7 - 10 dni.

 

część ogólna

Jest to część dająca uprawnienia pedagogiczne (kiedyś). Zakres wiedzy na tym kursie to m.in. psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia, oraz inne tematy.

 

część techniczna

Jest to główna część kursu. Część techniczna, zwana też specjalistyczną, obejmuje naukę materiału charakterystycznego dla danego rodzaju kursu. 

 

o nas

Organizatorem kursu jest Stowarzyszenie Omega. Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym zadaniem jest prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i badawczej w różnych dziedzinach aktywności ruchowej. Obszary, na których skupiamy swoją działalność to: sztuki i sporty walki (nie tylko z dalekiego wschodu), fitness, sporty siłowe, strzelectwo, survival i inne.

W roku 2017 zmniejszyliśmy ilość członków i wolontariuszy, opierając się jedynie na osobach, które posiadają wysokie kwalifikacje w swoich dziedzinach pracy. Oczywiście przyjmujemy także stażystów i osoby o niższych kwalifikacjach do przyuczenia, ale są one poddawane wewnętrznym egzaminom.

Działalność badawcza stowarzyszenia jest dostępna głównie w postaci wewnętrznych dokumentów, część z nich jest publikowana w formie książek i publikacji periodycznych.

Działalność szkoleniowa sprowadza się głównie do różnego rodzaju kursów, w których prym biorą kursy instruktorskie                  i trenerskie. Prowadzimy kursy instruktorskie we wszystkich dziedzinach rekreacji ruchowej i sportu. Dla chętnych jesteśmy w stanie zorganizować kursy indywidualne (ale droższe) lub grupowe, w tym także dla grup zorganizowanych. Posiadamy kilku głównych wykładowców oraz współpracujemy z różnymi instruktorami i trenerami - specjalistami w swoich dziedzinach.

Działalność wydawnicza sprowadza się do wydawania różnych publikacji o rozmaitych dziedzinach aktywności ruchowej. Książki drukowane są w małych i średnich nakładach i większość z nich jest dostępna krótko po wydrukowaniu.

Wydawnictwo chętnie nawiązuje współpracę z autorami książek, którzy często marzą o tym, by książkę wydać, a w wielkich wydawnictwach nie mają "siły przebicia" (czyli czasem dobre książki nie znanych autorów są odrzucane i odwrotnie).

Także np. osoby na studiach doktoranckich lub osoby prowadzące działalność naukową często chcą a niekiedy muszą mieć wydane książki w swoim dorobku. Nasze wydawnictwo chętnie takie publikacje wydaje.

Oferta książkowa jest dostępna na stronie sklep.

 

Kurs instrukotra survivalu