KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY
 
strona główna

Organizujemy dwa rodzaje kursów instruktorskich w zakresie samoobrony;
1. Kurs on-line (samodzielny) - cena 990 zł.
2. Kurs samodzielno - stacjonarny - cena 1200 zł.
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna), niekaranych za przestępstwo umyślne.

Każdy kurs instruktorski składa się z dwóch części: ogólnej i specjalistycznej. Część ogólna jest przez nas realizowana jedynie w formie on-line. Innymi słowy uczestnicy kursu otrzymują materiały i tą część wiedzy powinni sobie przyswoić we własnym zakresie. Dodatkowo niektóre tematy z tego materiału są przez nas realizowane na części specjalistycznej kursu w formie wykładów. Nasza praktyka pokazuje, że tego typu forma zajęć na części ogólnej przynosi duże korzyści i daje uczestnikom wystarczającą wiedzę.
Praktyka pokazuje, że osoby, które chcą sobie przyswoić określoną wiedzę i robią to świadomie i z własnej woli, a nie np. pod presją rodziców, zazwyczaj szybko przyswajają sobie wiedzę i potrafią to także zrobić samodzielnie. Instruktor wkracza wtedy, gdy pewien materiał staje się zbyt trudny lub niemożliwy do opanowania samodzielnego.
Zapisy na kurs: Na kurs zapisujemy się poprzez kontakt na adres e-mail: army_camp@vp.pl, pisząc: "Proszę o przyjęcie mnie na kurs...(tu nazwa kursu lub szkolenia). Następnie należy wpłacić na konto określoną kwotę (w całości lub na raty - szczegóły otrzymasz na e-mail). Otrzymujesz od nas dokumenty i materiały szkoleniowe. Po przyswojeniu materiału następuje egzamin. W przypadku kursu on-line uczestnicy w domu wypełniają karty egzaminacyjne i przesyłają je do naszej firmy. Po zaliczeniu egzaminu otrzymujesz dokumenty o ukończeniu kursu. W czasie kursu i po kursie możesz przez maksymalnie 3 lata przyjeżdżać do nas na zgrupowania oraz korzystać w niewielkim stopniu z innego wsparcia, głównie teoretycznego, gdyby okazało się, że np. po rozpoczęciu pracy szkoleniowej pojawiają się jakieś problemy.
Kurs on-line (samodzielny). Uczestnicy uczą się samodzielnie. Zdają egzamin pisemny, polegający na napisaniu określonych tematów z części ogólnej i części technicznej. Dokumenty po kursie są takie same, jak po kursie stacjonarnym.
Kurs samodzielno - stacjonarny. Na tym kursie uczestnicy otrzymują wcześniej materiały, a przyjeżdżają tylko na szkolenie weekendowe jeden raz. Zajęcia są bardzo intensywne, obejmują treningi i wykłady oraz niekiedy inne formy szkolenia.

Uwaga!!! Cena kursu podana jest za kurs całościowo, część ogólna i część techniczna razem. Wszyscy uczestnicy kursów instruktorskich mogą brać udział w dodatkowo organizowanych przez nas szkoleniach sobotnich lub sobotnio - niedzielnych. W zależności od miejsca organizacji mogą to być zajęcia odpłatne lub bezpłatne.
Istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych zajęć w formie całego kursu (koszt 3900 zł, słownie trzy tysiące dziewięćset złotych). Wówczas uczestnik bierze udział w zajęciach sam z instruktorem lub wykładowcą.
Możemy też zorganizować kurs dla dowolnej grupy zorganizowanej - w inny niż powyższy sposób. Wtedy warunki kursu można negocjować (ilość zajęć, tematyka - może być szersza itp.). Cena podstawowa niekoniecznie podlega negocjacjom.
Kontakt z nami: army_camp@vp.pl lub 608-730-601

inne kursy sztuk i sportów walki

strona główna


Katalog stron

Katalog stron internetowych