Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Część techniczna kursu instruktorskiego stanowi kwintesencję dla każdej specjalizacji. To dzięki niej uczestnik danego kursu instruktorskiego dowiaduje się, w jaki sposób i  czego uczyć na zajęciach o danej specjalności. W części specjalistycznej (technicznej) kursu przyszli instruktorzy uczą się zarówno praktyki, jak i teorii. Teoria obejmuje około 20 procent zajęć, zaś zajęcia praktyczne pozostałe 80 %.
Teoria na części technicznej kursu instruktorskiego obejmuje głównie metodykę nauczania i tym podobne tematy. Przyszły instruktor musi mieć dużą wiedzę na temat danej dyscypliny sportu, i to nie tylko wiedzę praktyczną, ale i wiedzę teoretyczną. Musi też wiedzieć, w jaki sposób tą wiedzę przekazywać innym. I to ostatnie zadanie jest w przypadku instruktora czy trenera najważniejsze. Co ważne, instruktor sam nie musi umieć wszystkiego, a na pewno nie musi umieć robić wszystkiego w sposób doskonały. Ważniejsze jest to, by wiedzieć, jak danej rzeczy nauczyć swoich podopiecznych. Taką wiedzę powinien zdobyć na kursie instruktorskim.
Część techniczna dla każdej specjalizacji wygląda inaczej, ponieważ każda dyscyplina sportu czy rekreacji ma swoją specyfikę. Można się tu doszukać pewnych podobieństw, na przykład podobna jest proporcja w zajęciach teoretycznych do praktycznych, która zazwyczaj wynosi 20 do 80 procent.
Cała reszta może być zupełnie na kursie instruktorskim odmienna, Inna jest też liczba zajęć na kursie, w zależności od specjalizacji. Niektóre dyscypliny wymagają dłuższej nauki, a inne krótszej. Dlatego różne kursy instruktora mogą mieć różną ilość godzin w części praktycznej. Ilość ta waha się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu godzin. Szczegóły są opisane przy konkretnych kursach.UWAGA!!!
U nas otrzymujesz na kursie instruktorskim materiały w formie pisemnej, dzięki czemu możesz na każdym etapie swojego życia i pracy treningowej wrócić do tych materiałów, jeśli uznasz, że coś z tego jest Ci pomocne w Twojej pracy instruktorskiej.
Ponadto po zakończeniu pracy otrzymujesz wsparcie i możesz pytać, jeśli na swojej drodze instruktorskiej spotkasz jakieś problemy, z którymi nie dajesz sobie rady. Wsparcie takie ma charakter ograniczony, to znaczy, że możemy udzielić wsparcia, pomóc lub doradzić, ale nie zrobimy niczego za danego instruktora.
Dodatkowo przez dwa lata po ukończeniu kursu instruktora możesz brać dwa razy w roku w sobotnich lub sobotnio - niedzielnych zgrupowaniach karate/samoobrony bezpłatnie.
Po ukończeniu kursu instruktorskiego w naszej firmie otrzymujesz 10% zniżki na następne kursy.


Wyjątek stanowią tu organizowane przez nas kursy instruktorskie w całości organizowane w formie on-line, w czasie których całość materiału musi być przyswojona przez uczestników w formie on-line (plus ewentualnie konsultacje - wg. indywidualnych ustaleń).

Zapisz się na kurs

strona survival
strona główna

Instruktor survivalu    Kurs instruktorski    Kurs instruktorów survivalu


Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń