Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Zapisz się na kurs

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Kurs instruktora survivalu, jak każdy inny kurs instruktora składa się z dwóch części:
1. Części ogólnej.
2. Części specjalistycznej, zwanej też techniczną.
Część ogólna to ta, która daje ogólną wiedzę z zakresu szeroko pojętej pedagogiki. Przygotowuje instruktora do pełnienia jego funkcji od strony teoretycznej. Dobry instruktor sportu lub rekreacji musi posiadać szeroką wiedzę z tego zakresu. Niektórzy mówią też, że jest to teoria kursu instruktorskiego. Często zdarza się, że wiedza zdobyta na tej części kursu instruktorskiego nie jest przez instruktorów wykorzystywana bezpośrednio, lecz pośrednio w procesie nauczania i poza nim, np. przy planowaniu zajęć. W zakres części ogólnej kursu wchodzą m. in. takie przedmioty, jak: anatomia i fizjologia, pedagogika, psychologia, socjologia, teoria wychowania fizycznego, przyrodnicze podstawy rekreacji i inne.
Część ogólna na naszych kursach realizowana jest na różne sposoby. Ogólny czas zajęć dydaktycznych na części ogólnej to 160 godzin. Jednak ze względów kosztowych na naszych kursach instruktorskich część lub całość tych zajęć jest realizowana w formie on line, czyli w domu przez kursantów.
Najczęściej stosujemy dwa rodzaje przerabiania materiału z części ogólnej w trakcie kursu:
I. On-line. W tym przypadku uczestnicy kursu otrzymują materiały z zakresu części ogólnej do domu
II. Stacjonarne. Mimo takiej nazwy, większa część materiału z kursu jest realizowana samodzielnie przez uczestników kursu instruktorskiego. Uczestnicy spotykają się jedynie na jednym sobotnio - niedzielnym zjeździe, by pod opieką wykwalifikowanych wykładowców zapoznać się w najbardziej charakterystycznymi wiadomościami z zakresu z każdego z tych przedmiotów.
O części technicznej kursu instruktorskiego czytaj
tutaj.

UWAGA!!!
U nas otrzymujesz na kursie instruktorskim materiały w formie pisemnej, dzięki czemu możesz na każdym etapie swojego życia i pracy treningowej wrócić do tych materiałów, jeśli uznasz, że coś z tego jest Ci pomocne w Twojej pracy instruktorskiej.
Ponadto po zakończeniu pracy otrzymujesz wsparcie i możesz pytać, jeśli na swojej drodze instruktorskiej spotkasz jakieś problemy, z którymi nie dajesz sobie rady. Wsparcie takie ma charakter ograniczony, to znaczy, że możemy udzielić wsparcia, pomóc lub doradzić, ale nie zrobimy niczego za danego instruktora.
Dodatkowo przez dwa lata po ukończeniu kursu instruktora możesz brać dwa razy w roku w sobotnich lub sobotnio - niedzielnych zgrupowaniach karate/samoobrony bezpłatnie.
Po ukończeniu kursu instruktorskiego w naszej firmie otrzymujesz 10% zniżki na następne kursy.


Wyjątek stanowią tu organizowane przez nas kursy instruktorskie w całości organizowane w formie on-line, w czasie których całość materiału musi być przyswojona przez uczestników w formie on-line (plus ewentualnie konsultacje - wg. indywidualnych ustaleń).

strona survival
strona główna


Instruktor survivalu    Kurs instruktorski    Kurs instruktorów survivalu

Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń