program kursu

Każdy kurs prowadzony jest według określonego, starannie dobranego i opracowanego programu, w którym zakres materiału dostosowany jest celów kursu.

program

czas trwania

Kursy mają różny czas trwania w zależności od tego, z jakiej dziedziny sportu lub rekreacji się odbywają. Czas kursu trwa od 3 do 14 dni, najwięcej kursów trwa 7 - 10 dni.

cZas  

część ogólna

Jest to część dająca uprawnienia pedagogiczne (kiedyś). Zakres wiedzy na tym kursie to m.in. psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia, oraz inne tematy.

teoria

część techniczna

Jest to główna część kursu. Część techniczna, zwana też specjalistyczną, obejmuje naukę materiału charakterystycznego dla danego rodzaju kursu. 

praktyka

 

 

Sprawozdanie z Zajęć Sportowych Karate Dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program Klub 2023

 

1. Wprowadzenie: Z przyjemnością przedstawiamy sprawozdanie z zajęć sportowych karate, które zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ten umożliwił naszemu klubowi rozszerzenie oferty szkoleniowej oraz dostarczenie wysokiej jakości treningów dla uczestników.

2. Cele i Osiągnięcia: Celem programu było promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez dostarczenie bezpłatnych zajęć karate. Dzięki dofinansowaniu udało się zrealizować szereg celów, m.in.:

 • Zwiększenie dostępności treningów karate dla dzieci z różnych grup społecznych.
 • Podniesienie poziomu umiejętności technicznych uczestników.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i ducha współpracy.

3. Organizacja Zajęć: Zajęcia odbywały się regularnie w określonych terminach w naszej siedzibie klubu. Harmonogram obejmował treningi podzielone na grupy wiekowe i poziomy zaawansowania, co umożliwiło skuteczne dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb uczestników.

4. Udział Uczestników: Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy wykazali zaangażowanie i regularność w uczestnictwie, co przyczyniło się do osiągnięcia pozytywnych efektów treningowych.

5. Dofinansowanie: Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, udało się zakupić nowy sprzęt treningowy oraz zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzania zajęć. Dofinansowanie zostało także wykorzystane na organizację dodatkowych wydarzeń sportowych, takich jak turnieje czy warsztaty.

6. Wyniki Oceny: Efekty programu zostały ocenione pozytywnie zarówno przez uczestników, jak i instruktorów. Zauważalny był postęp w umiejętnościach technicznych, a także rozwój cech charakterystycznych dla praktykujących karate, takich jak dyscyplina i szacunek.

7. Podziękowania: Chcielibyśmy serdecznie podziękować Ministerstwu Sportu i Turystyki za udzielenie wsparcia finansowego, które umożliwiło zrealizowanie tego projektu. Dzięki temu programowi, liczba osób korzystających z treningów karate znacząco wzrosła, przyczyniając się do popularyzacji sportu w naszej społeczności.

8. Podsumowanie: Zajęcia sportowe karate, dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, okazały się sukcesem, przyczyniając się do rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego uczestników. Program ten stanowił ważny krok w kierunku promocji zdrowego trybu życia i kształtowania postaw sportowych wśród młodego pokolenia.

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym przedsięwzięciu i za wsparcie, które umożliwiło nam jego realizację.

Dół formularza

 

 

 

 

 

 

kurs MON    
Kurskurskurs    
kurskurskurs    
     

 

 

 

ZAPRASZAMY NA

KURS INSTRUKTORÓW

SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCJI

Kurs bezpłatny

DOFinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

 

kurs  

Zapraszamy na organizowany przez nas kurs instruktorów samoobrony i technik interwencji.

Kurs prowadzimy w Ostrowcu Św.

Kurs odbywa się w wybrane weekendy w od czerwca do listopada 2022, średnio jeden weekend miesięcznie.

Przewidywane pierwsze zajęcia 25, 26 czerwiec.

Wymagania:

1. Pełnoletność.

2. Na kurs przyjmujemy osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem (matura niekonieczna) lub z klas maturalnych. Muszą to być osoby o wysokiej kulturze osobistej i poczuciu własnej wartości. Osoby z ostatnich klas liceum/technikum mogą uczestniczyć w kursie, ale dokumenty instruktorskie otrzymują po ukończeniu szkoły średniej.

3. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

Ilość miejsc ograniczona.

Z racji tego, że jest to kurs samoobrony, od uczestników nie wymaga się specjalnej sprawności fizycznej (w odróżnieniu np. od instruktorów karate czy innych), a w kursie może uczestniczyć każdy. Istotą kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć samoobrony w charakterze instruktorów.

Wszyscy uczestnicy otrzymują częściowe wyżywienie, tak zwany suchy prowiant (podobnie jak w wojsku) oraz materiały szkoleniowe do nauki w domu. Kawa, herbata, napoje są przewidziane w czasie przerwy, uczestnicy muszą mieć własne kubki i ew. sztućce.

Na kurs należy zabrać notatnik i długopis, strój do ćwiczeń, pozostałe rzeczy według własnego uznania.

Konieczne jest też zdjęcie jak do legitymacji, dowodu itp. (format 3,5 cm x 4,5 cm), ksero świadectwa ze szkoły średniej oraz materiały do pisania i robienia notatek.

Osoby zamiejscowe mogą nocować na sali (własny śpiwór i karimata).

Celem kursu jest nauczenie uczestnika, w jaki sposób poprowadzić trening samoobrony. Uczestnik kursu musi znać i umieć poprawnie wytłumaczyć nauczane techniki. Musi też znać sposoby i metody nauczania innych oraz mieć podstawową wiedzę adekwatną do programu kursu instruktorskiego.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i pisemnym oraz praktycznym. Egzamin praktyczny polega na poprowadzeniu przez uczestnika kursu części treningu dowolnie wybranej przez siebie lub wskazanej przez egzaminatora.

Wskazana jest obecność na jak największej liczbie zajęć. Usprawiedliwioną nieobecność w większości przypadków możemy zaliczyć (jeśli jest to nieobecność z istotnych powodów).

Z racji tego, że kurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, uczestnicy kursu otrzymują dokumenty instruktorskie ze znakami MON i WP.

Więcej informacji na telefon lub e-mail.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Kurs taki daje dodatkowe 4 punkty przy staraniu się o pracę w policji.

Informacje i zapisy:

taishi@vp.pl

tel. 608 730 600 

kurs instruktora survivalu

 

Drugi termin w roku 2018: 25.VIII.2018 - 30.VIII.2018    

Cena: 1090zł za całość (w tym część ogólna)

Brak opłat ukrytych. Cena obejmuje szkolenie aż do wydania dokumentów instruktorskich włącznie.

info: tel. 608-730-601,  army_camp@vp.pl 

Miejsce kursu: rejon Gór Świętokrzyskich, prawdopodobnie okolice Starachowic lub Ostrowca.

Kurs rozpoczyna się od zbudowania wspólnego obozowiska, a tok szkolenia obejmuje wykłady, ćwiczenia praktyczne i terenowe. Uczymy się według zasady: nieprzygotowany nie przeżyje. Jedzenie na kursie może być przyrządzane indywidualnie lub wspólnie, zazwyczaj część posiłków jest robiona indywidualnie, a część wspólnie (np. obiad). W przypadku zgłoszenia się na kurs osób początkujących w zakresie survivalu istnieje możliwość innej organizacji, np. część zajęć może odbywać się "pod dachem" czyli  w budynku lub namiocie. Podobnie jest z noclegiem.

Formalnie kurs obejmuje część ogólną i techniczną.

Część ogólna: obejmuje szkolenie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, anatomii i fizjologii i innych pokrewnych tematów. Daje "uprawnienia" pedagogiczne. Realizowana jest częściowo w formie wykładów na kursie a częściowo w czasie pracy samodzielnej.

Część techniczna: zwana też specjalistyczną. Daje konkretną wiedzę i umiejętności z zakresu danego kursu. Obejmuje wykłady, ćwiczenia, pracę samodzielną, film szkoleniowy i inne formy kształcenia.

Dokumenty po kursie:

1. Legitymacja instruktorska - dokument w twardej oprawie wydawany ze zdjęciem kursanta.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane w języku polskim i angielskim.

3. Zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Dokumenty wystawiamy w ciągu 2 tygodni od dnia egzaminu.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym, zaliczanym w przedostatni dzień kursu.

Poprawka gratis (jedna). Do tej pory nie zdarzyło się, by ktoś egzaminu nie zaliczył.

Na kurs należy koniecznie przywieźć dwa zdjęcia w formacie (rozmiarze) jak do dowodu osobistego lub jak do legitymacji.

 

Aby zapisać się na kurs, należy dokonać tego poprzez zgłoszenie na adres e-mail, np. "proszę o zapisanie mnie na kurs...."

Następnie na podane poniżej (w odpowiedzi także dostaną Państwo numer konta) konto należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy. Możliwe jest płacenie za kursy w ratach, z tym, że najmniejsza rata może wynosić 300 zł, a ostatnia rata musi być wpłacona nie później niż w pierwszym dniu kursu przed rozpoczęciem raty. Wysokość pozostałych rat podawana jest pisemnie i może podlegać negocjacji. Jesteśmy tu elastyczni i możemy częściowo dostosować się do klienta.

W pierwszy dzień kursu ćwiczący wypełniają jeszcze ankietę, w której podają dane potrzebne do rejestracji na kursie i późniejszej korespondencji (np. wysłanie dokumentów instruktorskich). Wypełnienie ankiety zajmuje 5 minut.

Dane do wpłaty: Stowarzyszenie Omega, ul. 11 Listopada 20, 27-400 Ostrowiec św.

konto: 63 2030 0045 1110 0000 0396 1130

Z A P R A S Z A M Y !!!

Planujemy, że koszt 7 dniowego kursu w roku 2018 będzie wynosił 1090 zł (w cenę wliczony jest nocleg lub miejsce na nocleg, wyżywienie we własnym zakresie - częściowo może być organizowane przez prowadzącego kurs - razem z innymi uczestnikami kursu - posiłki przygotowuje się wspólnie lub osobno).

Brak innych ukrytych opłat.

info: tel. 608-730-600,  taishi@vp.pl

W kursie mogą wziąć udział osoby mające minimum średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna).

Na kurs zabieramy (orientacyjnie):

1. Kariamtę.

2. Śpiwór.

3. Koc.

4. Latarkę.

5. Jeden komplet ubrania, które może ulec zniszczeniu.

6. Garderobę (bieliznę, skarpety, inne ubrania).

7. Ubranie lub płaszcz przeciwdeszczowy.

8. Ręczniki i środki do higieny osobistej (mydło, pasta do zębów, przybory do golenia itp).

9. Inne środki według własnego uznania.

Pozostałe rzeczy według uznania. Na kursie budujemy obozowisko i razem w nim mieszkamy i szkolimy się. Dodatkowo przewidziane są zajęcia w terenie. Większość posiłków przyrządzamy wspólnie. Ogólnie mówiąc należy więc zabrać ze sobą rzeczy przydatne do budowy i życia w takim obozie. Poza wymienionymi rzeczami można brać własne wg uznania. Np. plandeka, folia, mała siekierka itp. Nie pozwalamy jednak spać pod namiotem, choć robimy czasem wyjątki.

info: tel. 608-730-601,  army_camp@vp.pl 

Rozwinięcie tematyki survivalu znajdziesz tutaj.

Galeria zdjęć 1        Galeria zdjęć 2

 • Kurs instruktora survivalu

  Kurs z zakresu szkoły przetrwania dla tych, którzy chcą nauczać tego tematu we własnych szkołach lub stowarzyszeniach, dla wychowawców kolonijnych, harcerzy i osób zainteresowanych sztuką przetrwania.

 • karateKurs instruktora samoobrony

  Kurs potrzebny do prowadzenia zajęć z zakresu samoobrony. Na kurs przyjmowani są wszyscy chętni, legitymujący się wykształceniem minimum średnim (matura nie jest potrzebna). Na ten kurs nie są też wymagane jakiekolwiek umiejętności wstępne przed rozpoczęciem kursu. O szczegóły pytaj na adres e-mai lub czytaj tu...

 • samoobronaKurs instruktora karate

  Według naszych wewnętrznych wymagań do tego, by zostać instruktorem karate należy mieć minimum 5 kyu  w dowolnym stylu karate, lub podobny stopień w innej sztuce walki lub sporcie walki. Ponadto należy mieć wykształcenie minimum średnie (matura nie jest konieczna). O szczegóły pytaj na adres e-mail lub czytaj tu...

   

  inne kursy sztuk i sportów walki

 • kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu

 • Przy organizacji kursów instruktorskich współpracujemy z różnymi klubami i organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi. Jedną z takich organizacji jest karate tsunami.

   

  Inne kursy instruktorskie:  (o szczegóły proszę pytać na e-mail):

  Oferta internetowa poniższych kursów w przygotowaniu.

  1. Kurs instruktorów piłki nożnej,  2. Kurs instruktorów siatkówki,                3. Kurs instruktorów piłki ręcznej,    4. Kurs instruktorów tenisa,   5. Kurs instruktorów tenisa stołowego,    6. Kurs instruktorów badmintona,  7. Kurs instruktora szermierki,  8. Kurs instruktorów szachów,  10. Kurs instruktorów tańca, 11. Kurs trenera personalnego, 12. Kurs instruktora lekkiej atletyki, 13. Kurs menadżera sportu, 14. Kurs instruktora kulturystyki, 15. Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej, 16. Kurs instruktora pierwszej pomocy, 17. Kurs instruktora fitness, 18. Kurs instruktora podnoszenia ciężarów,  19. Kurs instruktora łucznictwa,  20. Kurs dietetyki i suplemacji, 21. Kurs instruktora nordic walking, 22. Kurs instruktora akrobatyki sportowej,   23. Kurs instruktora golfa,   24. Kurs instruktora pływania,  25. Kurs instrukotra kajakarstwa,   26. Kurs instruktorów kolarstwa, 27. Kurs instruktorów narciarstwa, 28. Kurs instruktorów brydża sportowego, 29. Kurs instruktorów aqua fitness, 30. Kurs instruktorów trenera psów.

   

  Inne kursy instruktorskie

  Kursy instruktorskie on line

  Poniżej przedstawiamy niektóre zajęcia prowadzone przez nas oraz naszych uczniów, względnie owoce ich treningów w postaci umiejętności uczniów. Poniżej zajęcia z zakresu karate, egzaminy i filmiki przygotowane przez naszych uczniów.

                  

  Poniżej nasz były uczeń, absolwent, w tej chwili pracujący w Anglii, także  podróżnik, survivalowiec, który praktykuje sztukę przeżycia w różnych państwach świata na różnych  szerokościach geograficznych.

   

  W przygotowaniu: filmy jak poprowadzić poszczególne części treningu: rozgrzewkę, trening techniczny w różnych dyscyplinach sportu, ćwiczenia ogólnorozwojowe itp.