program kursu

Każdy kurs prowadzony jest według określonego, starannie dobranego i opracowanego programu, w którym zakres materiału dostosowany jest celów kursu.

program

czas trwania

Kursy mają różny czas trwania w zależności od tego, z jakiej dziedziny sportu lub rekreacji się odbywają. Czas kursu trwa od 3 do 14 dni, najwięcej kursów trwa 7 - 10 dni.

cZas  

część ogólna

Jest to część dająca uprawnienia pedagogiczne (kiedyś). Zakres wiedzy na tym kursie to m.in. psychologia, pedagogika, anatomia i fizjologia, oraz inne tematy.

teoria

część techniczna

Jest to główna część kursu. Część techniczna, zwana też specjalistyczną, obejmuje naukę materiału charakterystycznego dla danego rodzaju kursu. 

praktyka

ZAPRASZAMY NA

KURS INSTRUKTORÓW

SAMOOBRONY I TECHNIK INTERWENCJI

 

Kurs bezpłatny

listopad, grudzień 2021

Zapraszamy na organizowany przez nas kurs instruktorów samoobrony i technik interwencji.

 

Kurs prowadzimy w Ostrowcu Św.

Po kursie otrzymuje się uprawnienia instruktora, upoważniające do prowadzenia zajęć indywidualnych i w grupach.

Kurs finansowany ze środków zewnętrznych.

Kurs odbywa się w wybrane weekendy w listopadzie i grudniu 2021.

Przewidywane pierwsze zajęcia 6,7 listopad.

Wymagania:

1.  Wykształcenie minimum średnie (matura nie jest wymagana).

2.  Niekaralność za przestępstwa umyślne.

3.  Pełnoletność.

Osoby pełnoletnie nie mające ukończonej szkoły mogą uczestniczyć w kursie ale nie otrzymują uprawnień instruktorskich (możliwość zaliczenia w późniejszym terminie).

Ilość miejsc ograniczona.

Z racji tego, że jest to kurs samoobrony, od uczestników nie wymaga się specjalnej sprawności fizycznej (w odróżnieniu np. od instruktorów karate czy innych), a w kursie może uczestniczyć każdy.

Istotą kursu jest przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć samoobrony w charakterze instruktorów.

Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do postanowień regulaminu. Wszyscy uczestnicy otrzymują częściowe wyżywienie, tak zwany suchy prowiant (podobnie jak w wojsku) oraz materiały szkoleniowe do nauki w domu. Kawa, herbata, napoje są przewidziane w czasie przerwy, uczestnicy muszą mieć własne kubki i ew. sztućce.

Na kurs należy zabrać notatnik i długopis, strój do ćwiczeń, pozostałe rzeczy według własnego uznania.

Konieczne jest też zdjęcie jak do legitymacji, dowodu itp.  (format 3,5 cm x 4,5 cm).

Osoby zamiejscowe mogą nocować na sali (własny śpiwór i karimata).

Celem kursu jest nauczenie uczestnika, w jaki sposób poprowadzić trening samoobrony. Uczestnik kursu musi znać i umieć poprawnie wytłumaczyć nauczane techniki. Musi też znać sposoby i metody nauczania innych oraz mieć podstawową wiedzę adekwatną do programu kursu instruktorskiego.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i pisemnym oraz praktycznym. Egzamin praktyczny polega na poprowadzeniu przez uczestnika kursu części treningu dowolnie wybranej przez siebie lub wskazanej przez egzaminatora.

Wskazana jest obecność na jak największej liczbie zajęć. Usprawiedliwioną nieobecność w większości przypadków możemy zaliczyć (jeśli jest to nieobecność z istotnych powodów).

 

Kurs taki daje dodatkowe 4 punkty przy staraniu się o pracę w policji.

 

Informacje i zapisy:

taishi@vp.pl

tel. 608 730 600

 

 

kurs instruktora survivalu

w roku 2020

  Cena: 899 zł za całość lub /650 zł / 350 zł metodą on-line

W okresie koronawirusa rozpoczynamy kształcenie na odległość, tak więc kursy instruktora survivalu są u nas dostępne metodą on-line. Aby zapisać się na taki kurs instruktora survivalu należy skontaktować się z nami poprzez e-mail. Materiały do nauki otrzymujecie Państwo drogą meilową    oraz   w   formie   papierowej,   bowiem  taka  forma   materiałów ułatwia ich przeglądanie i docieranie do poszczególnych treści w przyszłości. Nasza praktyka pokazuje bowiem, że uczestnicy kursów często w toku własnej pracy muszą sięgać do materiałów nauczania, podobnie jak i nauczyciel w szkole sięga do książki.

Kurs instruktora metodą on-line przy zastosowaniu normalnych procedur kosztuje 650 zł.

Dla osób posiadających odpowiednią wiedzę lub/i wykształcenie koszt doszkolenia wraz z egzaminem on-line kosztuje 350 zł

Kontakt: taishi@vp.pl, tel. 608730600

Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia innej ceny w zależności od tego, jak długo będzie trwało szkolenie on-line (zwłaszcza, jeśli wykroczy poza normy czasowe - jeśli będzie krótsze - nieco taniej, jeśli dłuższe - drożej.

Po otrzymaniu materiałów otrzymujecie Państwo także pytania egzaminacyjne, na które odpowiadacie poprzez e-mail.

Po egzaminie wysyłamy dokumenty świadczące o ukończeniu kursu: certyfikat w języku polskim i angielskim, legitymację instruktora.

Cena: 899 zł za całość. Możliwość rozłożenia płatności na raty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Brak opłat ukrytych. Cena obejmuje szkolenie aż do wydania dokumentów instruktorskich włącznie.

 

Drogą on-line prowadzimy też dwa inne kursy:

1. Kurs zarządzania. Kurs taki potrzebny jest do zarządzania grupą ludzi według odmiennych przepisów. Koszt kursu: 350 zł.

2. Kurs menadżera lub menadżera sportu. Kurs ten obejmuje szersze spektrum zarządzania niż poprzedni kurs. Cena kursu 650 zł.

     

Informacje bezpośrednio u kierownika kursu:

info: tel. 608-730-600, e-mail: taishi@ vp.pl

lub w naszym biurze:

info: tel. 608-730-601,  army_camp@vp.pl 

(co najmniej 1 z podanych telefonów i e-mailów jest stale odbierany, także w okresie koronawirusa)

 

Poniżej opis, jak takie szkolenie wyglądało wcześniej. Opis kursu daje przybliżone informacje o tym, jaki jest program szkolenia na kursie.

Miejsce kursu: rejon Gór Świętokrzyskich, prawdopodobnie okolice Starachowic lub Ostrowca.

Kurs rozpoczyna się od zbudowania wspólnego obozowiska, a tok szkolenia obejmuje wykłady, ćwiczenia praktyczne i terenowe. Uczymy się według zasady: nieprzygotowany nie przeżyje. Jedzenie na kursie może być przyrządzane indywidualnie lub wspólnie, zazwyczaj część posiłków jest robiona indywidualnie, a część wspólnie (np. obiad). W przypadku zgłoszenia się na kurs osób początkujących w zakresie survivalu istnieje możliwość innej organizacji, np. część zajęć może odbywać się "pod dachem" czyli  w budynku lub namiocie. Podobnie jest z noclegiem. Nocleg także może odbywać się pod namiotem lub w zbudowanych razem lub wspólnie szałasach.

Formalnie kurs obejmuje część ogólną i techniczną.

Część ogólna: obejmuje szkolenie z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, anatomii i fizjologii i innych pokrewnych tematów. Daje "uprawnienia" pedagogiczne. Realizowana jest częściowo w formie wykładów na kursie a częściowo w czasie pracy samodzielnej.

Część techniczna: zwana też specjalistyczną. Daje konkretną wiedzę i umiejętności z zakresu danego kursu. Obejmuje wykłady, ćwiczenia, pracę samodzielną, film szkoleniowy i inne formy kształcenia.

Dokumenty po kursie:

1. Legitymacja instruktorska - dokument w twardej oprawie wydawany ze zdjęciem kursanta.

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane w języku polskim i angielskim.

3. Zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Dokumenty wystawiamy w ciągu 2 tygodni od dnia egzaminu.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym, zaliczanym w przedostatni dzień kursu.

Poprawka gratis (jedna). Do tej pory nie zdarzyło się, by ktoś egzaminu nie zaliczył.

Na kurs należy koniecznie przywieźć dwa zdjęcia w formacie (rozmiarze) jak do dowodu osobistego lub jak do legitymacji.

 

Aby zapisać się na kurs, należy dokonać tego poprzez zgłoszenie na adres e-mail, np. "proszę o zapisanie mnie na kurs...."

Następnie na podane poniżej (w odpowiedzi także dostaną Państwo numer konta) konto należy wpłacić odpowiednią kwotę pieniędzy. Możliwe jest płacenie za kursy w ratach, z tym, że najmniejsza rata może wynosić 300 zł, a ostatnia rata musi być wpłacona nie później niż w pierwszym dniu kursu przed rozpoczęciem raty. Wysokość pozostałych rat podawana jest pisemnie i może podlegać negocjacji. Jesteśmy tu elastyczni i możemy częściowo dostosować się do klienta.

W pierwszy dzień kursu ćwiczący wypełniają jeszcze ankietę, w której podają dane potrzebne do rejestracji na kursie i późniejszej korespondencji (np. wysłanie dokumentów instruktorskich). Wypełnienie ankiety zajmuje 5 minut.

Dane do wpłaty: Stowarzyszenie Omega, ul. 11 Listopada 20, 27-400 Ostrowiec św.

konto: 63 2030 0045 1110 0000 0396 1130

Z A P R A S Z A M Y !!!

Planujemy, że koszt 6 dniowego kursu w roku 2019 będzie wynosił 1190 zł (w cenę wliczony jest nocleg lub miejsce na nocleg, wyżywienie we własnym zakresie - częściowo może być organizowane przez prowadzącego kurs - razem z innymi uczestnikami kursu - posiłki przygotowuje się wspólnie lub osobno).

Brak innych ukrytych opłat.

info: tel. 608-730-601,  army_camp@vp.pl 

W kursie mogą wziąć udział osoby mające minimum średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna).

Na kurs zabieramy (orientacyjnie):

1. Kariamtę.

2. Śpiwór.

3. Koc.

4. Latarkę.

5. Jeden komplet ubrania, które może ulec zniszczeniu.

6. Garderobę (bieliznę, skarpety, inne ubrania).

7. Ubranie lub płaszcz przeciwdeszczowy.

8. Ręczniki i środki do higieny osobistej (mydło, pasta do zębów, przybory do golenia itp).

9. Inne środki według własnego uznania.

Pozostałe rzeczy według uznania. Na kursie budujemy obozowisko i razem w nim mieszkamy i szkolimy się. Dodatkowo przewidziane są zajęcia w terenie. Większość posiłków przyrządzamy wspólnie. Ogólnie mówiąc należy więc zabrać ze sobą rzeczy przydatne do budowy i życia w takim obozie. Poza wymienionymi rzeczami można brać własne wg uznania. Np. plandeka, folia, mała siekierka itp. Uczestnicy kursu mogą spać pod namiotem, wtedy muszą mieć własny namiot. 

Przydatność uprawnień instruktorskich w zakresie survivalu:

1. Organizowanie własnych szkoleń z zakresu szkoły przetrwania, stałych, okresowych i innych.

2. Szkolenie z zakresu survivalu na różnego rodzaju obozach i koloniach (są to doskonałe dodatkowe kwalifikacje dla osób jeżdżących lub chcących jeździć jako opiekunowie na obozy i kolonie).

3. Szkolenia survivalowe dla służb cywilnych i mundurowych (np. Wojsk Obrony Terytorialnej).

4. Podniesienie własnych kwalifikacji i dodatkowy punkt we własnym CV.

5. Wykorzystanie kwalifikacji instruktorskich w inny sposób.

Program kursu:

1.  Zajęcia organizacyjne.

2. Podstawy topografii i kartografii (ogólnie nauka o mapach).

3. Terenoznawstwo.

4. Podstawy meteorologii.

5. Survival w świetle prawa.

6. Psychologia walki

7. Podstawowe węzły ratownicze i inne.

8. Sposoby rozpalania i rodzaje ognisk.

9. Metodyka nauczania survivalu.

10. Pierwsza pomoc.

11. Samoobrona.

12. Strzelectwo (łuki, pistolety, karabiny).

13. Prowizoryczne budowne.

14. Inne tematy.

Standartowo naukę strzelectwa prowadzimy przy pomocy broni pneumatycznej, jest jednak możliwość (na specjalne życzenie) zorganizowanie zajęć z użyciem broni palnej na strzelnicy.

info: tel. 608-730-601,  army_camp@vp.pl 

Rozwinięcie tematyki survivalu znajdziesz tutaj.

Galeria zdjęć 1        Galeria zdjęć 2

 • Kurs instruktora survivalu

  Kurs z zakresu szkoły przetrwania dla tych, którzy chcą nauczać tego tematu we własnych szkołach lub stowarzyszeniach, dla wychowawców kolonijnych, harcerzy i osób zainteresowanych sztuką przetrwania.

 • karateKurs instruktora samoobrony

  Kurs potrzebny do prowadzenia zajęć z zakresu samoobrony. Na kurs przyjmowani są wszyscy chętni, legitymujący się wykształceniem minimum średnim (matura nie jest potrzebna). Na ten kurs nie są też wymagane jakiekolwiek umiejętności wstępne przed rozpoczęciem kursu. O szczegóły pytaj na adres e-mai lub czytaj tu...

 • samoobronaKurs instruktora karate

  Według naszych wewnętrznych wymagań do tego, by zostać instruktorem karate należy mieć minimum 5 kyu  w dowolnym stylu karate, lub podobny stopień w innej sztuce walki lub sporcie walki. Ponadto należy mieć wykształcenie minimum średnie (matura nie jest konieczna). O szczegóły pytaj na adres e-mail lub czytaj tu...

   

  inne kursy sztuk i sportów walki

 • kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu kurs instruktora, kursy instruktorskie, kurs instruktora, kurs instruktora survivalu

 • Przy organizacji kursów instruktorskich współpracujemy z różnymi klubami i organizacjami lokalnymi i ogólnopolskimi. Jedną z takich organizacji jest karate tsunami.

   

  Inne kursy instruktorskie:  (o szczegóły proszę pytać na e-mail):

  Oferta internetowa poniższych kursów w przygotowaniu.

  1. Kurs instruktorów piłki nożnej,  2. Kurs instruktorów siatkówki,                3. Kurs instruktorów piłki ręcznej,    4. Kurs instruktorów tenisa,   5. Kurs instruktorów tenisa stołowego,    6. Kurs instruktorów badmintona,  7. Kurs instruktora szermierki,  8. Kurs instruktorów szachów,  10. Kurs instruktorów tańca, 11. Kurs trenera personalnego, 12. Kurs instruktora lekkiej atletyki, 13. Kurs menadżera sportu, 14. Kurs instruktora kulturystyki, 15. Kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej, 16. Kurs instruktora pierwszej pomocy, 17. Kurs instruktora fitness, 18. Kurs instruktora podnoszenia ciężarów,  19. Kurs instruktora łucznictwa,  20. Kurs dietetyki i suplemacji, 21. Kurs instruktora nordic walking, 22. Kurs instruktora akrobatyki sportowej,   23. Kurs instruktora golfa,   24. Kurs instruktora pływania,  25. Kurs instrukotra kajakarstwa,   26. Kurs instruktorów kolarstwa, 27. Kurs instruktorów narciarstwa, 28. Kurs instruktorów brydża sportowego, 29. Kurs instruktorów aqua fitness, 30. Kurs instruktorów trenera psów.

   

  Inne kursy instruktorskie

  Kursy instruktorskie on line

  Poniżej przedstawiamy niektóre zajęcia prowadzone przez nas oraz naszych uczniów, względnie owoce ich treningów w postaci umiejętności uczniów. Poniżej zajęcia z zakresu karate, egzaminy i filmiki przygotowane przez naszych uczniów.

                  

  Poniżej nasz były uczeń, absolwent, w tej chwili pracujący w Anglii, także  podróżnik, survivalowiec, który praktykuje sztukę przeżycia w różnych państwach świata na różnych  szerokościach geograficznych.

   

  W przygotowaniu: filmy jak poprowadzić poszczególne części treningu: rozgrzewkę, trening techniczny w różnych dyscyplinach sportu, ćwiczenia ogólnorozwojowe itp.

  2018,

  2019