Kurs instruktora sztuk i sportów walki
KARATE TSUNAMI     KARATE SHOTOKAN    KARATE KYOKUSHIN    STREET FIGHTING    TAE-KWON-DO    KICK-BOXING    BOKS TAJLANDZKI
SAMBO    JUDO    ZAPASY    SYSTEMA    VING TSUN    MMA     BOKS    
INSTRUTKOR EUROPEJSKICH SZTUK WALKI


strona główna
strona instruktor sztuk i sportów walki

Kontakt: 608-730-601, army_camp@vp.pl

Poniżej podajemy zasady uczestnictwa w kursie instruktorskim z zakresu różnych sztuk i sportów walki. Zasady te są podobne dla różnych stylów, a różnią się tylko specjalizacją stylową.
 Kurs instruktora w różnych sztukach walki organizujemy w dwóch wersjach:
1. Jako kurs samodzielny czyli on-line - cena 990 zł
2. Jako kurs samodzielno - stacjonarny - cena 1200 zł
W kursie instruktorskim mogą wziąć udział jedynie te osoby, które ukończyły szkołę średnią. Matura nie jest konieczna. Kandydat musi się jednak legitymować minimum średnim wykształcenie. Nie może też być karany za przestępstwo umyślne.
Kurs instruktora karate składa się z dwóch części: ogólnej i technicznej, zwanej też specjalistyczną. Część ogólna realizowana jest przez nas jedynie w formie on-line. Innymi słowy uczestnicy kursu instruktorskiego otrzymują materiały, z którymi winni się sami zapoznać. Dodatkowo ważniejsze tematy z tej części kursu są poruszane w czasie zajęć na części technicznej.
Zapisów na kurs dokonujemy poprzez zgłoszenie na podany poniżej adres e-mail army_camp@vp.pl , pisząc np. "proszę o przyjęcie mnie na kurs ......". Należy też wpłacić określoną kwotę za kurs instruktora danej specjalizacji. Można też płacić w ratach, z tym, że materiały do nauki wysyłamy raczej po wpłaceniu całej kwoty (chyba, że zostanie to w sposób pisemny określone inaczej).
Zapisz się już dziś tutaj.

W czasie kursu i po kursie możesz przez maksymalnie 3 lata przyjeżdżać do nas na zgrupowania oraz korzystać w niewielkim stopniu z innego wsparcia, głównie teoretycznego, gdyby okazało się, że np. po rozpoczęciu pracy szkoleniowej pojawiają się jakieś problemy. Większość takich szkoleń dodatkowych jest przez trzy lata po ukończeniu kursu bezpłatna.

Kurs on-line (samodzielny). Uczestnicy uczą się samodzielnie. Zdają egzamin pisemny, polegający na napisaniu określonych tematów z części ogólnej i części technicznej. Dokumenty po kursie są takie same, jak po kursie stacjonarnym.
Kurs samodzielno - stacjonarny. Na tym kursie uczestnicy otrzymują wcześniej materiały, a przyjeżdżają tylko na szkolenie weekendowe jeden raz. Zajęcia są bardzo intensywne, obejmują treningi i wykłady oraz niekiedy inne formy szkolenia.
Kursy instruktora karate organizujemy w kilku różnych stylach, a także bez specjalizacji stylowej. Ta ostatnia forma szkolenia jest coraz bardziej popularna, zwłaszcza dla osób, które pragną kwalifikacje instruktorskie wykorzystać za granicą. Bez wpisywania w legitymację instruktorską konkretnego stylu można się bowiem łatwiej dopasować do potrzeb rynku. Na kursie bez specjalizacji nauczamy podstawowych technik karate i ich rozwinięcia w oparciu o metodę klasyczną oraz modernistyczną.

Kontakt: 608-730-601, army_camp@vp.pl
 


instruktor sztuk i sportów walki
strona główna

Kurs instruktora survivalu